sashimi (je. 12 Stk., klein 6 Stk.)

No. Menü Preis
81 lachs sake € 15,00
lachs klein € 10,00
82 tuna teka
€ 18,00
tuna klein € 12,00
83 königsfisch hamachi
€ 18,00
königsfisch klein
€ 12,00
84 sashimi mix (lachs, tuna, königsfisch)
€ 16,00
sashimi mix klein
€ 11,00
85 special sashimi tuna (Überraschung)
€ 20,00
special sashimi tuna klein
€ 14,00